De Tweede Kamer vindt dat rechters makkelijker bestraft moeten worden wanneer zij over de scheef gaan. Zij willen de mogelijkheden uitbreiden om een rechter op het matje te roepen indien nodig.

Schorsen of overplaatsen

De mogelijkheden om een rechter te bestraffen zijn op dit moment erg beperkt. De enige mogelijkheden zijn een schriftelijke waarschuwing of ontslag. Er is geen middenweg en dit is niet toereikend in de hedendaagse maatschappij. Het doel is om de maatregelen uit te breiden met schorsing of overplaatsing. Het is nu van belang dat de Eerste Kamer hiermee instemt. Dan wordt duidelijk of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.